Skip to content Skip to footer

Sälja solel: En guide till att dra nytta av din solenergi

Att sälja överskottssolel är ett utmärkt sätt att få ut ännu mer värde från din solcellsinstallation. Här är en omfattande guide om hur du kan sälja din solel och dra nytta av ekonomiska fördelar och statliga incitament.

Hur fungerar försäljning av solel?

När dina solpaneler producerar mer elektricitet än vad du använder i ditt hushåll, kan överskottet skickas tillbaka till elnätet. Du får då betalt för den el du levererar till elnätet, vilket kan bidra till att sänka dina energikostnader ytterligare.

Teckna ett avtal med ett el-bolag

För att kunna sälja din solel behöver du teckna ett avtal med ett elbolag som köper överskottsenergi. Många elbolag erbjuder sådana avtal för mikroproducenter. Jämför olika erbjudanden för att hitta det som ger bäst ersättning för din solel.

Skattereduktion för solel: 60-öringen

I Sverige kan mikroproducenter av solel få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för den el som säljs tillbaka till elnätet. För att vara berättigad till denna skattereduktion måste du uppfylla följande krav:

  • Din solcellsanläggning måste vara ansluten till elnätet via samma anslutningspunkt som din bostad och huvudsäkringen får inte överstiga 100 ampere.
  • Du kan få skattereduktion för upp till 30 000 kWh per år, vilket motsvarar en maximal skattereduktion på 18 000 kronor per år​.

Håll koll på produktionen

För att et sälja solel är det viktigt att övervaka din solcellsproduktion. Använd övervakningssystem för att följa hur mycket el dina paneler producerar och hur mycket du skickar tillbaka till elnätet. Detta hjälper dig att förstå dina intäkter och optimera produktionen.

Underhåll av solpaneler

För att säkerställa att du producerar maximalt med överskottsenergi är det viktigt att dina solpaneler fungerar optimalt. Regelbundet underhåll och rengöring av panelerna kan förbättra deras effektivitet och säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av din investering.

Fördelar med att sälja solel

  • Ekonomiska Besparingar: Genom att sälja överskottsenergi kan du sänka dina elräkningar och tjäna pengar på din solcellsinstallation.
  • Miljövänligt: Genom att bidra med förnybar energi till elnätet hjälper du till att minska beroendet av fossila bränslen och bidrar till en grönare framtid.
  • Självförsörjning: Att producera och sälja din egen el gör dig mindre beroende av externa elbolag och deras prissättningar.

Sammanfattning

Att sälja solel är ett utmärkt sätt att få ut mer värde från din solcellsinstallation. Genom att förstå hur processen fungerar, teckna avtal med elbolag och optimera din produktion kan du maximera dina intäkter och bidra till en hållbar energiförsörjning. Utnyttja skattereduktionen på 60 öre per kWh för att ytterligare öka lönsamheten av din solels-produktion.

Vill du veta mer om socleller? Läs mer här.

Leave a comment