Skip to content Skip to footer

Hur fungerar försäljning av solenergi?

När du installerar solceller på ditt tak, kan du inte bara använda elen du producerar utan även sälja överskottselen tillbaka till elnätet. Här är hur processen fungerar och vilka ersättningar du kan få:

Överskottsproduktion och nätnytta

När dina solceller producerar mer el än vad ditt hushåll förbrukar, går överskottet tillbaka ut på elnätet. Denna el används av dina grannar eller andra kunder som behöver el just då. Du får ersättning för den el du tillför nätet eftersom det minskar elnätsbolagets överföringskostnader. Denna ersättning kallas för “nätnytta” och betalas ut i några öre per kWh.

Ersättning för elförsäljning

Elbolag måste enligt lag ta emot din överskottsel och betala dig för den. Ersättningen kan variera beroende på elbolaget och avtalet du har med dem. Vanligtvis baseras ersättningen på spotpriset per timme, vilket kan variera beroende på marknadspriserna. Vissa elbolag erbjuder dessutom ett fast prispåslag per kWh.

Spotpris80
Skattereduktion60
Nätnytta7
Ursprungsgarantier5

Skattereduktion

Du kan få en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel du matar in på elnätet. Skattereduktionen registreras automatiskt av nätägaren och rapporteras till Skatteverket i samband med din årliga inkomstdeklaration.

Elcertifikat och ursprungsgarantier

För varje megawattimme elektricitet du producerar och säljer kan du få elcertifikat, vilket ger dig ytterligare inkomster när de säljs. Ursprungsmärkningar bekräftar att elen är förnybar och kan också säljas för extra ersättning.

Val av elbolag

Det är viktigt att jämföra olika elbolag för att hitta de bästa villkoren för både inköp och försäljning av el. Vissa elbolag kräver att du både köper och säljer el från dem. Detta gör att du bör noga överväga vilket elbolag som erbjuder de mest fördelaktiga villkoren för din situation.