Skip to content Skip to footer

Solenergi är den energi som vi får från solen, och den kan omvandlas till elektricitet eller värme. Solceller används för att omvandla solljus till elektricitet (kallad solel), medan solfångare används för att generera värme (solvärme).

Solceller är tillverkade av halvledarmaterial, vanligtvis kisel. När solens strålar träffar solcellerna, omvandlas energin till elektricitet i form av likström. Denna likström omvandlas sedan till växelström med hjälp av en växelriktare, vilket gör att den kan användas i hushållet.

Solceller har en livslängd på över 25 år, och de flesta tillverkare erbjuder garantier som sträcker sig mellan 20 och 25 år. Med tiden minskar dock effektiviteten något, men solceller fortsätter att generera elektricitet under hela sin livstid.

Priset på solceller varierar beroende på flera faktorer som storlek, kvalitet och installationskostnader. Det är rekommenderat att jämföra kostnaden per kilowatt (kW) och ta med kostnader för montering och frakt i beräkningen.

Privatpersoner kan utnyttja det gröna avdraget, vilket ger en skattereduktion på upp till 20% av arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller. Detta avdrag görs direkt på fakturan, liknande rot- och rutavdragen.

Solceller är ofta lönsamma på sikt, med en återbetalningstid på 6-13 år beroende på faktorer som anläggningens storlek, elpriser och eventuella bidrag. Efter att investeringen är återbetald genererar solceller gratis elektricitet under resten av sin livstid.

Solceller fungerar bäst på tak som vetter mot söder och har en lutning på 30-40 grader. Det är också viktigt att taket inte skuggas av träd eller andra byggnader för att maximera solcellernas effektivitet. Men det är fortfarande lönsamt att installera solceller på tak som har väst och öst riktning.

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller, men det kan finnas lokala undantag. Det är alltid bra att kolla med din kommun innan du påbörjar installationen.

Solceller kan inte leverera elektricitet under strömavbrott om de inte är anslutna till ett batterisystem med ö-drift. Ett batteri kan lagra överskottsenergi från solcellerna och användas vid strömavbrott för att driva viktiga apparater.

Ett solcellsbatteri ökar din självförsörjningsgrad och minskar ditt beroende av elnätet. Det kan också fungera som reservkraft vid strömavbrott och hjälpa till att sänka dina elkostnader genom att använda lagrad energi när elpriserna är som högst.

Livslängden för solcellsbatterier varierar beroende på typ och användning. Blybatterier håller vanligtvis 5-10 år, medan litiumbatterier kan hålla upp till 15 år. Kapaciteten kan minska över tid beroende på hur ofta och hur mycket batteriet används.