Skip to content Skip to footer

Hur fungerar solceller

En enkel och tydlig förklaring på hur solenergi fungerar och varför det är ett utmärkt val för både miljön och din plånbok.

Solceller: Från Solljus till Elektricitet

Solceller omvandlar solljus direkt till elektricitet. De är tillverkade av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, som genererar en elektrisk ström när de träffas av solens strålar. Dessa solceller sammanfogas till solpaneler som kan installeras på ditt tak eller i solparker.

Energilagring: Maximera Din Solenergi

För att kunna använda solenergi även när solen inte skiner, används batterilagringssystem. Dessa batterier lagrar överskottsenergin som genereras under dagen och gör den tillgänglig under natten eller molniga dagar.

Invertern: Hjärtat i Systemet

Invertern är en viktig komponent som omvandlar den likström (DC) som produceras av solcellerna till växelström (AC), vilket är den typ av elektricitet som används i ditt hem och företag. Om du vill veta mer kan du läsa artikeln om växelriktare hos Energi Myndigheten.

Fördelar med Solenergi

  • Miljövänlig: Minskar koldioxidutsläpp och beroendet av fossila bränslen.
  • Ekonomisk: Sänk dina energikostnader och dra nytta av statliga bidrag. Läs mer om fördelarna med solenergi.
  • Hållbar: En förnybar energikälla som främjar långsiktig självförsörjning.

Vanliga Frågor

  • Hur lång är livslängden på solpaneler? Solpaneler har en livslängd på 25–30 år.
  • Behöver solpaneler mycket underhåll? Nej, de kräver minimalt underhåll, främst rengöring och årliga inspektioner.

Hur Fungerar Solenergi Kortfattat

Solenergi omvandlar solljus till elektricitet eller värme genom två huvudsakliga metoder: solceller och solfångare. Solceller (PV-system) genererar elektricitet direkt från solens strålar genom halvledarmaterial, oftast kisel. Solfångare använder solens energi för att värma vätskor som sedan kan användas för uppvärmning av vatten eller byggnader. Energin kan lagras i batterier för användning när solen inte skiner. En inverter omvandlar solcellernas likström till växelström, som används i hushåll och företag.

Vill du veta mer om solceller läs vår guide Allt om solceller