Skip to content Skip to footer

Integritetspolicy för Solstyrkan

Introduktion

På Solstyrkan värnar vi om din integritet. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats.

Information vi samlar in

 • Personuppgifter: Namn, adress, e-post, telefonnummer.
 • Användningsdata: IP-adress, webbläsartyp, besökta sidor och tid spenderad på vår webbplats.
 • Cookies: För webbplatsfunktionalitet och analys.

Hur vi använder din information

 • För att tillhandahålla och hantera våra tjänster.
 • För att kommunicera med dig angående dina förfrågningar och tjänster.
 • För att förbättra vår webbplats och våra tjänster genom analys.
 • För att följa lagkrav och skydda våra rättigheter.
 • För att tillhanda hålla dig med marknadsföring

Delning av din information

Vi säljer inte dina personuppgifter. Vi kan dela information med:

 • Tjänsteleverantörer som hjälper oss med vår verksamhet.
 • Juridiska myndigheter om det krävs enligt lag.

Datasäkerhet

Vi implementerar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse.

Dina rättigheter

 • Åtkomst: Begär en kopia av dina personuppgifter.
 • Rättelse: Korrigera felaktiga data.
 • Radering: Begär radering av dina data.
 • Begränsning: Begränsa behandlingen av dina data.
 • Invändning: Invänd mot databehandling baserat på legitima intressen.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

Ändringar i denna policy

Vi kan uppdatera denna policy periodiskt. Ändringar kommer att publiceras på denna sida med ett uppdaterat revisionsdatum.