Skip to content Skip to footer

Hur Fungerar Ett Solcellsbatteri?

Solcellsbatterier, även kallade energilagringssystem, är en viktig del av många solenergisystem. De lagrar överskottsenergi som produceras av solpaneler under dagen, vilket gör det möjligt att använda den när solen inte skiner, som på natten eller under molniga dagar. Här är en förklaring av hur solcellsbatterier fungerar och deras fördelar.

Grundläggande Funktion

 1. Energiinsamling:
  • Solpaneler omvandlar solljus till elektricitet under dagen. Denna elektricitet används för att driva hushållets apparater och system.
  • När solpanelerna producerar mer elektricitet än vad som används i hushållet, skickas överskottsenergin till solcellsbatteriet för lagring.
 2. Energilagring:
  • Solcellsbatteriet lagrar överskottsenergin som likström (DC). Vanliga typer av batterier för solceller inkluderar litiumjonbatterier, bly-syra batterier och flödesbatterier.
  • Batterierna är designade för att lagra stora mängder energi effektivt och för att hålla energin tillgänglig för framtida bruk.
 3. Energiförbrukning:
  • När solen inte skiner, eller när energibehovet överstiger solpanelernas produktion, omvandlar en inverter den lagrade likströmmen till växelström (AC) som kan användas av hushållets apparater.
  • Energin som lagrats i batteriet används för att förse hushållet med elektricitet, vilket minskar beroendet av elnätet.

Fördelar med Solcellsbatterier

 1. Energioberoende:
  • Genom att lagra överskottsenergi kan hushåll minska sitt beroende av elnätet och få en mer stabil energiförsörjning.
  • Detta är särskilt värdefullt vid strömavbrott eller i områden med instabil elförsörjning.
 2. Ekonomiska Fördelar:
  • Solcellsbatterier gör det möjligt att använda egenproducerad energi istället för att köpa dyr el från elnätet under peak-tider.
  • På vissa marknader kan överskottsenergi som skickas tillbaka till elnätet ge intäkter genom nettodebitering eller andra incitamentsprogram.
 3. Miljövänligt:
  • Att lagra och använda egenproducerad solenergi minskar behovet av el som produceras från fossila bränslen, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Typer av Solcellsbatterier

 1. Litiumjonbatterier:
  • Vanligast i solcellsinstallationer på grund av deras höga energitäthet, lång livslängd och relativt låga underhåll.
  • Exempel: Tesla Powerwall.
 2. Bly-syra Batterier:
  • Äldre teknologi som är billigare men har kortare livslängd och lägre energitäthet jämfört med litiumjonbatterier.
  • Kräver mer underhåll och är tyngre.
 3. Flödesbatterier:
  • Nyare teknologi som erbjuder längre livslängd och möjlighet till större energilagring, men är ofta dyrare och större i storlek.
  • Lämpliga för större installationer eller kommersiella användningar.

Sammanfattning

Solcellsbatterier är en effektiv lösning för att lagra överskottsenergi från solpaneler. De gör det möjligt att använda solenergi även när solen inte skiner, vilket ökar energisjälvförsörjningen och kan leda till betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar. Genom att välja rätt typ av batteri för dina behov och säkerställa korrekt installation och underhåll, kan du maximera avkastningen på din solenergiinvestering.

Källor: